Thursday, October 18, 2012

Kita semua adalah jiwa-jiwa yang pada akhirnya akan balik menghadap Tuhannya.

namun pulangnya jiwa ini dengan memikul identiti mana -
apakah jiwa tenang yang dipanggil dengan penuh kasih untuk menempati syurgaNya?
atau jiwa nista yang bakal dihumban ke dalam nyala api neraka?

contengan rasa saat tadabbur 90: 27-30.

No comments: