Sunday, March 14, 2010

yang hak dan yang batil.

yang suci itu tak akan pernah maw menempatkan
dirinya pada satu bilik hitam yang kotor.

sedang yang kotor itu perlu mensucikan dirinya
terlebih dahulu sebelum singgah ke
satu bilik putih yang bersih.

akan sentiasa ada pemisah
antara yang hak dan yang batil.

yang hitam dan yang putih itu
tak boleh bercampur.
nanti hasilnya kelabu.

No comments: